Tiltalt for seksuelle overgrep

seksuelle overgrepDet er en sak jeg har fulgt med på en stund og som jeg synes er svært alvorlig. Avisene skriver om det, men det virker ikke som om folk er spesielt opptatt av det. I alle fall ikke i sosiale media. Det synes jeg er merkelig. Saken viser tydelig maktubalanse slik den fremstilles. Og det er det jeg reagerer på. Ja, det er ordføreren i Vågå jeg mener, som er tiltalt og for seksuelle overgrep mot en mindreårig jente.

Ordføreren i Vågå, Rune Øygard (Ap) er tiltalt for seksuelt overgrep av mindreårige. Saken har en strafferamme på 15 år. At han er tiltalt betyr at noen tror på det påståtte offeret, i alle fall tror nok til å få saken opp i retten. Om statsadvokaten ikke tror på at vilkårene for straffeskyld er tilstede eller ikke lar seg bevisføre i en sak, skal det ikke tas ut tiltale. Dagbladet skriver at han nekter å la seg avhøre av politiet. Likevel stiller han villig opp for media. I TV2 kan vi lese at han innrømmer å ha delt seng med den mindreårige jenta. Alt har sin naturlige forklaring mener han. Videre sier han – Det var sterke relasjoner i forhold til fellesskap og samvær. Det var en naturlig del av det samværet som var.

Først vil jeg si. Mannen er tiltalt. Og inntil dom foreligger skal ikke jeg eller andre dømme. Likevel reagerer jeg sterkt på at mannen prosederer saken sin i media. Det er ikke ulovlig, men jeg synes det er uklokt. Spesielt siden han ikke samarbeider med politiet. For meg så bruker han sin posisjon som ordfører til å utføre en type makt den ungen jenta ikke har. Om det er så sterke relasjoner, fellesskap, og at han har hatt en omsorgsrolle ovenfor jenta, hvorfor prosederer han saken i media? Om han hadde vært en omsorgsfull familiemann som han forsøker å fremstille seg som ville han samarbeidet med politiet og prosedert saken sin i retten. Så kunne han snakket til media etter det var falt en dom.

Det kan også synes som om lokalbefolkningen og eget parti stiller opp for ordføreren og gir ham støtte. Hvilke signaler gir dette? Hvem gir det påståtte offeret i saken en stemme? En stemme som bærer.

Han får støtte fra partifeller i AP. – Så lenge det er uavklart i saken så har vi tillit til Rune, sier Live Langøygard, leder av Vågå Ap. Og hva er det hun sier her? Vi har tillit til Rune, ergo, vi har ikke tillit til det påståtte offeret i saken. Hun tar stilling. Hun skulle sagt at de ikke kommenterte det før rettsaken var over. Hun må gjerne ha tillit til ordføreren, men sender feil signaler å gå ut med det offentlig før dom foreligger i saken.

I andre saker hvor folk blir siktet eller tiltalt for seksuelle overgrep så blir folk suspendert fra stillingene sine umiddelbart. Men ikke ordføreren i Vågå. Han søkte etter mye om og men permisjon og forteller at dette var hans valg alene. Hva sier dette om Vågå? At det er en handlingslammet kommune. En kommune som ikke tar innbyggerene sine på alvor. En kommune uten etikk og moral. En kommune som fremdeles styres av en mann med makt, mektige venner og innflytelse?

Folk vil alltid spekulere i skyldspørsmålet når slike saker skrives om i media. Det er menneskelig. Rune Øygarden legger selv opp til det. Når han sier han delte seng med en 13 – 14 – 15 år gammel jente, en mann på over 50, så kan det hende han tror han kan gi dette en naturlig forklaring, det eneste han gjør er å skape mer mistenksomhet. Hans utspill virker desperate. Det lureste han nå kan gjøre er å forholde seg helt stille i forhold til media. Både for sin egen del og det påståtte offeret. Samarbeide med politiet og prosedere saken sin i retten. Alt annet er forkastelig. Ut fra mine begreper om en folkevalgt.

Alt han oppnår med å prosedere saken i media i forhold til meg, er at jeg får en intens lyst til å gi det påståtte offeret i saken en stemme. Den med minst myndighet og makt. Selv om jeg ikke kjenner henne, eller kjenner til alle bevisene i saken. Selv om jeg ikke skal dømme. Og da oppnår han jo det motsatte av det han ønsker. Å forsvare seg, å renvaske seg, frikjenne seg, i mediene. Jo mer han sier, mer medfølelse får jeg for den unge jenta.

19 responses to “Tiltalt for seksuelle overgrep

 1. Jeg syns også det virket rart at han ikke vil forklare seg for politiet, så rart at jeg begynte å tenke på hvorfor. Kan det være at det ligger en bevisst strategi bak dette? Kan han ha blitt rådet av advokaten sin? Og da er det ett spørsmål som dukker opp av seg selv: Hva er det verste som kan skje denne ordføreren dersom han IKKE er skyldig?
  Det må vel være at saken blir henlagt? Da må han leve med mistankene resten av livet.

  Med det perspektivet kan man forstå at han vil vente med forklaringen sin til rettsaken begynner.

  Jeg vil heller ikke dømme noen, men jeg tror nok denne ordføreren er dømt ganske skyldig i de flestes bevissthet etter alle spekulasjonene i media. Jeg tror ikke han har det så lett nå, og spesielt ikke dersom han rett og slett ikke har gjort noe galt.
  Men det vet vi altså ikke…

  God Påske 🙂

  • Saken er ikke henlagt, det er tatt ut tiltalte og det blir sak, og det vil falle dom i den. Om han ikke har gjort det så er det i hans interesse å samarbeide med politiet slik at saken blir så godt opplyst som mulig. Bevisføreselen skal ikke være hemmelig.

   Du skriver at det ikke er så lett for han, spesielt om han ikke er skyldig. Dette er uten tvil ikke lett for noen. Hvordan er det for jenta om han er skyldig, og bruker media som en scene for å snakke sin sak? En tenåring gjør ikke det.

   • Jeg forsøker å se det fra den andre siden, ettersom han allerede er dømt av media, og det er et interessant eksperiment.
    Nei, saken er selvfølgelig ikke henlagt, men hva om han kanskje tror at forklaringen hans ville ført til henleggelse? Da hadde han ikke fått sjansen til å eventuelt renvaske seg.
    Dette er kun en teori, og altså bare annen måte å se det på, og det impliserer på ingen måte at jeg ikke tror mest på den ene parten. Jeg tror ikke på noen av dem. Det viser seg alltid når det kommer til stykket at det er overdrivelser og usannheter på begge sider når noen går til anmeldelse. Jeg vet ingen ting om denne saken annet enn det media har skrevet, og har ingen forutsetninger for å avgjøre skyldspørsmålet. Å spekulere på bakgrunn av rykter og medieoppslag blir litt feil for meg.

    Ordføreren har opptrådt i henhold til sine rettigheter både når han har nektet å forklare seg og når han latt seg intervjue. At dette mistenkeliggjøres av jentas advokat er ikke annet enn man må regne med. Det er akkurat dette media liker. Da kan de melke saken og holde den varm. Vi får sikkert flere kapitler her etter hvert, fra begge sider.
    Dersom vi ikke er fornøyd med rettssystemet må vi forsøke å forandre det ad demokratisk vei.

    Fortsatt god påske 🙂

    • Jeg synes det er motsatt. At han får mye støtte fra mange og han får en scene av media. Ja, det er hans rett å nekte å samarbeide med politiet og snakke i media. Spørsmålet er om det er så klokt.

     • Det vil alltid være to sider. Hvor mange er tiltalt for voldtekt og venter på rettssak i dag? Jeg kjenner bare til én sak, og det er denne. Grunnen til det er at det er en offentlig person. Det er derfor media holder den varm. Normale mennesker som blir etterforsket slipper å få historien i fleisen gjennom media. Selvsagt skal en offentlig person tåle dette, men det fines altså et menneske til, nemlig en ung jente. Hun er ingen offentlig person og det burde pressen tatt forstått å ta hensyn til.
      Men pressen viser altså til at almenheten har krav på å få vite dette, ettersom det handler om en ordfører, og saken blir selvfølgelig en belastning for begge parter. Bygda er delt i to. Vi får oss forelagt jentas tidligere historie. Mange kjenner hennes lemfeldige omgang med sannheten og fester ingen lit til henne. Mange kjenner ordføreren fra tidligere og fester absolutt ingen lit til ham.
      Men så, omsider forstår etterhvert til og med journalistene at jenta trenger å beskyttes, dessverre, for de hadde jo et god sak med to sider… Men trenger saken legges helt død? Ordføreren trenger da ikke samme beskyttelse. Og så fortsetter det, men da blir det ensidig. Det er denne ensidigheten som nå kommer til uttrykk.

      Det er langt fra uvanlig at folk kunder etterforskning nekter å samarbeide med politiet. Men det skrives aldri noe om det i avisen dersom det ikke gjelder en kjent person. Og det er akkurat dette som er problemet her. Når media bruker en offentlig person for å skape nyheter så er det en ganske naturlig konsekvens at den offentlige person får et større fokus, både på godt og ondt. En viss rimelighet må det tross alt være.
      Redaktøren i Se og Hør sier det sånn: Når de gifter seg i Se og Hør så får de jammen skille seg i Se og Hør også. Det betyr at den positive og den negative oppmerksomheten skal balansere. Og det gjør den vel, ettersom begge parter i denne saken nok helst hadde sett at den aldri fant veien til avisene.

 2. Å prosedere sin sak i media, med mektige venner i rygge, For det lokale AP stiller seg bak ham, han har sagt at Jens Stoltenberg kjente til «forholdet», gir meg en vond smak i munnen.
  Jeg mistenker ham, med strek under jeg og mistenker, for å bevisst spille på sin posisjon og sine «venner» med makt. For de fleste rygger unna, når makten ter seg.

  Det er tatt ut tiltale, noen tror på jenta, selv om hun er ung. For alder spiller også en rolle, i denne prosedyren.

  Snodig strategi som for mitt vedkommende, får ham til å virke skyldig etter tiltalen. Mitt syn og min mening.

  God kaffe.

  • At han bevisst spiller på sin posisjon og sine mektige venner, synes jeg er hevet over enhver tvil. Ellers ville han ikke ha opptrådt i media på den måten han gjør. Og det er det jeg reagerer på, samt støtte fra kommunen og Ap. Det gir en veldig skjev maktfordeling i forhold til en tenåringsjente.

 3. Man kan snu problematikken på hodet, og spørre om fornærmede er å betrakte som løgner, helt til rettsapparatet har funnet det for godt å dømme overgriperen. Samfunnsoppnevnte småkonger skal man ikke pirke mye borti.

 4. Hvis en mann på over 50 deler seng med ei mindreårig jente, ja da blir jeg veldig mistenksom det innrømmer jeg. For akkurat det finnes det vel ingen naturlig forklaring på vel?

  Å prosedere saken sin i media sånn som han gjør, men ikke vil forklare seg for politiet? Snodig, veldig snodig, det er min mening.

 5. Dette er kameraderi fra ende til annen i en kommune der AP ved siste valg fikk 58% av alle stemmene! For øvrig en av Norges rødeste kommuner, men: Neste valg vil vise hvor mye (eller lite)innbyggerne har tatt denne saken inn over seg!
  Om det er taktikk eller ikke med mediautspill vites ikke, men uklok er det åkkesom. Og det stinker LANG vei når denne figuren delte seng med en mindreårig! Det er pokker ta meg ikke normalt, uansett hvordan Hr. Øygard fremstiller det!
  Riktig nok er enhver uskyldig inntil det motsatte er bevist, ja. Men tiltale er tatt ut, og det gjøres neppe uten grunn tror jeg!

  • Ja, det blir spennende å se neste valg. Akkurat det vil si ganske mye tror jeg. Voksne menn bør uansett ikke dele seng med mindreårige. Så jeg skjønner godt at folk synes det stinker. Skal bli ganske vanskelig å bortforklare akkurat det. Tiltale tas aldri ut uten grunn i slike saker. De fleste blir jo henlagt. Så da får vi vente å se hva som kommer ut av saken.

 6. For det første, Jenny godt formulert og reflektert innlegg i en vanskelig sak. Jeg synes forresten ikke det er så vanskelig å ta stilling til det du problematiserer, er bekymret over utviklingen som gjør det mulig for kjente personer å prosedere i avisen før saken havner i retten. Det skaper en maktubalanse mellom overgriper og offer (ja, jeg vet jeg skulle skrevet «påstått» foran) siden den som er utsatt, verken har interesse av eller ressurser til å prosedere tilsvarende andre veien. Attpå til skjer det i saker der maktubalansen allerede er et faktum i ft alder, kjønn, posisjon og makt i samfunnet, fysisk styrke osv. Heldigvis kan denne ubalansen bli så tydelig/synlig at flere tar samme stilling som deg, Jenny. Jeg synes det er flott at saken ikke blir henlagt. Ja, han får en mulighet til å renvaske seg, og ikke minst: Hennes versjon av historien blir tatt på alvor.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s